לקוח: EnerJew
תחום העיסוק: שילוב של פעילות ציונית וחב״ד. מביאים יהודים מכל העולם במטרת הכרות עם ארץ ישראל.

וידאו