לקוח: TDK Lambda
תחום העיסוק: יצור ספקי כוח
סרט הסברה.

וידאו