לקוח: חממות כהן.
תחום העיסוק: הייטק בתחום החקלאות. חממות המגדלות פרחים ומייצאות את הייחורים לחו"ל.

קטלוגים